Vellen bomen stadstuinVellen boom met hoogtewerkerversnipperen van takken-snoeien van bomen-afzagen bomen-devriendt agroBoomwortels frezenSnoeien en vellen van bomen Devriendt-agro te roosdaal

OPKUISEN VAN TERREINEN

Opkuisen van terrein – wildernis – bouwklaar maken – onderhoud terreinen is volgens u wensen en naar u toekomstperspectieven.

Terreinen of percelen opkuisen die overgroeid zijn met allerlei onkruiden, bramen, struiken, bomen,… kunnen we toegankelijk en proper maken. Op een verwaarloosd/verwilderd perceel komen na enkele jaren wilde struiken en bomen te staan.

Een perceel of grond periodiek onderhoud is eveneens geen probleem.


Afhankelijk van het perceel en toegankelijk van machines kunnen we diverse machines inzetten met elk hun efficiƫntie:

  • Bosfrees-klepelmaaier: kruidachtige en houtachtige gewassen verbrijzelen in kleine stukjes
  • Stronkenfrees/wortelfrees: boomstronken uit te frezen en is hergroei uitgesloten.
  • Houthakselaar: om bomen en struiken te versnipperen in kleine stukken evt. afgevoerd
  • Hoogtewerker: om blijvende beplanting indien nodig bij te snoeien

De perceelsbestemming kunnen verschillend zijn, hier enkele voorbeelden:

  • Verwilderde tuin-park: snoeien en maaien om terug de eigenheid van de plek te krijgen.
  • Bouwgrond: de bomen en beplanting waar de woning komt worden weg genomen. bestaande kwalitatieve beplanting kunnen blijven en evt. gesnoeid
  • Landbouw-weiland: afhankelijk van de toekomstperspectieven, alles verwijderen of selectief, nadien meestal jaarlijks onderhoud
  • Bospercelen: afhankelijk van de situatie, onderhoud van bospaden, uitdunnen van het bos, onderhoud van het bos, verwijderen zieke en gevaarlijke bomen,…
  • Natuurgebied: is altijd verschillend, maaien van gebieden die instant moeten gehouden worden, verwijderen van invasieve soorten, overwoekerende planten verwijderen.

Bomen, struiken en beplanting die nog blijven staan kunnen we snoeien.

NEEM CONTACT OP