Vellen bomen stadstuinVellen boom met hoogtewerkerversnipperen van takken-snoeien van bomen-afzagen bomen-devriendt agroBoomwortels frezenSnoeien en vellen van bomen Devriendt-agro te roosdaal

VELLEN VAN BOMEN


Vellen, Afzagen, verwijderen en demonteren van bomen vormen al 40jaar onze specialiteit.

Vellen, Verwijderen, demonteren van bomen in gevaarlijke en beperkte omstandigheden behoren tot onze dagelijkse bomenspecialiteit met eigen hoogtewerker van 30 meter of klimmend via touwtechnieken. Hierdoor behouden we overzicht en controle op het werk. Door deze werken in eigen beheer uit te voeren kunnen we aan de scherpste prijzen werken.


-GEEN BOOM TE HOOG-


Wij komen graag ter plaatse

Volgende vellingen zijn kinderspel voor ons: `

 1. Vellen van de boom vanop de grond, eventueel gestuurd
 2. Vellen met onze eigen hoogtewerker van 30m op tractor
 3. Vellen door specifieke touw- en klimtechnieken 
 4. Vellen met telescoopkraan / houtknipper
 5. Vellen van stormschade, beschadigde, dode, overhangende bomen

Wanneer we met onze hoogtewerker de werken niet kunnen betreden ( stadstuin, beperkte doorgang, op drassige gebieden, … ). Gaan we met specifieke klim- en touwtechnieken te werk, hierdoor is GEEN BOOM TE HOOG voor ons! Onze boomklimmers zijn Europees erkend als boomverzorgers ( ETW = European treeworker ) hierdoor zijn onze klanten zeker van veiligheid en kennis van bomen. 

Takken en stamstukken kunnen eveneens door ons verwerkt worden. Naargelang de wensen van de klant. 

Kaprijpe bomen voor de houtindustrie kunnen door geveld en klaargemaakt worden voor vervoer naar de houtzagerijen. De Kruinen kunnen opgekuisd worden, versnipperd of verzaagd tot brandhout. 

Boomwortels kunnen uitgefreesd worden. Hierdoor kan de grond gelijk gemaakt worden, of klaargemaakt voor nieuwe aanplanten. 

Tenslotte kunnen wij ook bomen in bosbestanden opsleunen zodat de prijs/kwaliteit sterk de hoogte in gaan. Daarbuiten kunnen we eveneens u bos beheren. 

Vellen van bomen en ontbossen Wetgeving – Vergunning – Omgevingsvergunning

In Vlaanderen zijn onder deze omstandigheden geen vergunning nodig om een boom te vellen of te verwijderen ( Wallonië en Brussel vallen hier niet onder ) 

 • De boom maakt geen deel uit van een bos
 • De boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
 • De boom staat maximaal 15m rond de woning, bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen
 • Niet van toepassing in woonparkgebied en openbaar domein 
 • Plaatselijk kan deze wetgeving nog verschillen of specifieke voorwaarden.  
 • Vraag ons gerust om u verder te helpen in dit proces, wij kunnen ook de kapvergunning aanvraag voor u doen.
  • Opstellen van de documenten en formulieren
  • Communicatie met de gemeente
  • Opvolgen van het dossier en kapvergunning 

ACUUT GEVAAR: bomen die een direct gevaar vormen om schade aan eigendommen aan te richten. Als erkende boomverzorging ( European treeworker ) bedrijf zijn bevoegd om een het attest ACUUT GEVAAR af te leveren en direct over te gaan tot het vellen en veiligstellen van de omgeving. Hierbij zitten we samen met de bevoegde instanties met het boomveiligheidraport link die de onderbouwde gevaren weergeeft.

Vellen van bomen is vergunningsplichtig bij een omtrek +1m op 1,5m hoogte in Vlaanderen.

In Brussel en Wallonië stamomtrek vanaf +0,4m op 1,5m hoogte 

Ontbossen – bosexplatatie is altijd vergunningsplichtig met boscompensatie 

Welke bomen worden geveld 

 • Aangetaste en zieke bomen
 • Scheefgezakte of schuingezakte bomen 
 • Verzakte bomen 
 • Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving 
 • Bosbeheer vb. Dunnen, houtopbrengst, hakhoutbeheer 
 • Exoten beheer 

bomen vellen prijs

 1. De prijs voor het vellen van bomen is afhankelijk van een aantal factoren o.a.

  – Boomgrootte
  – Standplaats
  – Bereikbaarheid van de boom 


  De prijs kan dus variëren van 100 tot 2000 euro, in uitzonderlijke gevallen kunnen deze nog oplopen.